Thursday, January 31, 2013

Cahaya Mukmin: Menahan Marah

Cahaya Mukmin: Menahan Marah: Diriwayat daripada Abu Hurairah r.a. bahawa seorang lelaki meminta nasihat daripada Nabi s.a.w. katanya, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda s....

No comments:

Post a Comment